31 Μαρ 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ S O S
Συνάντηση Δημοτικών Παρατάξεων Ν. Κορινθίας

Την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015, στην  Κόρινθο, πραγματοποιήθηκε
 συνάντηση δημοτικών παρατάξεων από τους δήμους 
Κορινθίων, Βέλου-Βόχας, Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων, 
Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και Σικυωνίων, σχετικά με το
 οξυμένο πρόβλημα και στο νομό μας διαχείρισης των
 αστικών στερεών αποβλήτων.

Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ένα από τα
 πλέον σύνθετα και δύσκολα προβλήματα που καλείται 
άμεσα να αντιμετωπίσει η χώρα μας, εξ αιτίας της χρόνιας 
αδιαφορίας ή ολιγωρίας Πολιτείας και Δήμων. Τα στοιχεία 
δείχνουν, ότι  η ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση
 των στερεών αποβλήτων συνολικά στην Ελλάδα δεν έχει
 επιτευχθεί, καθώς η ελληνική πραγματικότητα παραμένει
 στους ΧΥΤΑ και στους ΧΑΔΑ με την Ελλάδα να βασίζεται 
σε ποσοστό άνω του 85% στην ταφή, υγειονομική και μη.

Κατά τη συνάντηση, αφού αποτυπώθηκε η κατάσταση
 που επικρατεί σε κάθε Δήμο, αναφέρθηκαν τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν, ανταλλάχθηκαν γνώμες και διαπιστώθηκε 
η ανάγκη διατύπωσης προτάσεων και συντονισμένης δράσης
 σε επίπεδο νομού από τη μεριά των παρατάξεων, που
 κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα:

         Άμεσες Δράσεις ΤΩΡΑ!
·         Εκπόνηση και εφαρμογή Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης 
ανά Δήμο, με μειωμένο το λειτουργικό κόστος διαχείρισης 
των ΑΣΑ και με έμφαση και κατεύθυνση στην ολοκληρωμένη 
διαχείριση και Διαλογή στην Πηγή και όχι μέσω κοινοπραξιών 
τύπου ΤΕΡΝΑ για διαχείριση σε επίπεδο Περιφέρειας.
·         Προωθούμε και στηρίζουμε διαδημοτικές συνεργασίες γιατί
 ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα αυτής της μορφής δεν μπορεί να 
επιλυθεί μεμονωμένα.
·         Χωροθετήσεις άμεσα:  
α. Χ.Υ.Τ.Υ ανατολικής Κορινθίας και ολοκλήρωση Χ.Υ.Τ.Υ.
 Ξυλοκάστρου
β. Αναζήτηση νέων χώρων, εντός Νομού, για δημιουργία
νέων Χ.Υ.Τ.Υ., προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για μεγάλο
 χρονικό διάστημα
γ. χώροι κομποστοποίησης και δημοτικά ή διαδημοτικά
 Κ.Δ.Α.Υ
δ. πράσινα σημεία σε κάθε Δήμο

·         Θα πρέπει με την προσπάθεια όλων και μέσω της συνεχούς
 ενημέρωσης των πολιτών, να επιτευχθεί ο στόχος της
 αύξησης των επιπέδων ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας 
(μπλε κάδος), μέσω του συστήματος που ήδη εφαρμόζεται, αλλά
 παράλληλα να εισαχθούν στον πολίτη και οι έννοιες της απ’
 ευθείας συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών (γυαλί, πλαστικό,
 αλουμίνιο, χαρτί), της κομποστοποίησης(οργανικά υπολείμματα, 
κλαδέματα κ.ά) καθώς και του πράσινου σημείου (ογκώδη, ηλεκτρικές
 και ηλεκτρονικές συσκευές, ελαστικά οχημάτων, μπαταρίες, απόβλητα
 εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, κτλ), ενώ προτάθηκε και
 η παράδοση υλικών με αντίτιμο και πολιτικές κινήτρων.
·         Ειδικό βάρος στην ενημέρωση θα έχουν και οι επιχειρήσεις 
υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως οι χώροι εστίασης, σχολεία,
 νοσοκομεία, super market, κτλ. 
·         Θα πρέπει άμεσα να γίνει οριστικό κλείσιμο των ΧΑΔΑ και
 αποκατάστασή τουςσύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ελληνική 
και Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.
·         Σχέδια διαχείρισης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
 επίπεδο σε νέα βάση, με  χρηματοδότηση από Ελληνικά και κυρίως 
Ευρωπαϊκά κονδύλια. Καταδίκη και απαξίωση στην πράξη φαραωνικών
 λύσεων όπως το ΣΔΙΤ Τατούλη – ΤΕΡΝΑ.   

Στα πλαίσια εφαρμογής των ανωτέρω προτάθηκαν:

·         Η οργάνωση ημερίδας με την συμμετοχή μελών της Αυτοδιοίκησης 
όλων των Δήμων της ενότητας Κορινθίας, εκπροσώπων του ΥΠΕΚΑ, 
της περιφέρειας, φορέων και οργανώσεων, συλλόγων και των
 βουλευτών του Νομού.
·         Η δημιουργία διαπαραταξιακής επιτροπής των παρατάξεων
 που συναντήθηκαν, αλλά και όσων άλλων συμφωνούν με αυτό το
πλαίσιο, ως όργανο για την υποβολή προτάσεων, των συντονισμό
 των ενεργειών και την παρακολούθηση της υλοποίησης των
 σχεδιασμένων ενεργειών.
Πρέπει να τονιστεί ότι όλες οι προτεινόμενες δράσεις έχουν άμεσο
 χαρακτήρα και οι δημοτικές αρχές όλων των δήμων της Κορινθίας
 πρέπει να τις προτάξουν, γιατί τα χρονικά περιθώρια έχουν τελειώσει 
προ πολλού.

Οι παρατάξεις:

·         Αυτοδιοικητική Παρέμβαση Σικυωνίων Πολιτών (Μαυραγάνη Κούλα)
·         Ενωτική Ριζοσπαστική Παράταξη Δήμου Βέλου-Βόχας (Στεργιόπουλος Λεωνίδας).
·         Πρωτοβουλία Αλληλέγγυων Πολιτών Δήμου Κορινθίων (Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης)
·         Πρωτοβουλία Πολιτών Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων( Στάμου Δημήτρης)
·         Συμπολιτεία Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης (Ζάρρος Ανδρέας)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου