15 Σεπ 2014

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 17/9/2014

Την 17/09/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο), για να αποφασίσει στα παρακάτω θέματα:

1. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ « Η Μηκώνη».

2. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. της «Σχολικής Επιτροπής Α'/θμιας Εκπαίδευσης», χρονικής περιόδου 2014 - 2019.

3. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. της «Σχολικής Επιτροπής Β'/θμιας Εκπαίδευσης», 2014 – 2019.

4. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σικυωνίων, «Δ.Ε.Υ.Α.Σ.».

5. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.

6. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σικυωνίων στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

7. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σικυωνίων για την Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πολιτών Λαϊκών αγορών.

8. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής από Δημοτικούς Υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους για την παραλαβή υλικών, (άρθρου 28 ΕΚΠΟΤΑ) .

9. Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής παραλαβής έργων αξίας άνω των 5.869,41 €

10. Ορισμός δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής παραλαβής έργων και σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης αξίας μέχρι 5.869,41 €

11. Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής Καλής Εκτέλεσης Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 67και70 του Π.Δ. 28/80

12. Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής εργασιών και μεταφορών ( άρθρο 67 του Π.Δ. 28/80).

13. Ορισμός Επιτροπής για την εκποίηση, ανταλλαγή, εκμίσθωση - μίσθωση και αγορά ακινήτων.

14. Έγκριση της 204/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού και τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.

15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σικυωνίων στην ''Κοινή Επιτροπή'' παρακολούθησης του Μουσείου Περιβάλλοντος Στυμφαλίας.

16. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Σικυωνίων για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας & Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) '' Ο ΑΡΙΩΝ''.

17. Συγκρότηση Οργάνου σφράγισης & εκτέλεσης των Διοικητικών πράξεων, όλων των καταστημάτων & επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου Σικυωνίων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8.06.2006).

18. Συγκρότηση Επιτροπής για την οργάνωση και εποπτεία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Σικυωνίων . 

19. Ορισμός ενός Τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου για το Α/θμιο & Β/θμιο αντίστοιχα, Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων. 

20. Συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου για την λειτουργία ως εκπαιδευτηρίου. 

21. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σικυωνίων για τη συγκρότηση της Επιτροπής υπολογισμού ενίσχυσης πληγέντων από Φυσικές Καταστροφές . 

22. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την Εκκαθάριση Αρχείων του Δήμου.

23. Ορισμός Επιτροπής επίλυσης Φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων με συμβιβασμό .

24. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

25. Ορισμός δυο Δημοτικών Συμβούλων από την παράταξη της Μειοψηφίας για την συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.2 του Ν.4018/2011.

26. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας στην Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΖΗΡΕΙΑ Α. Ε.» 

27. Έντοκη κατάθεση χρηματικών διαθέσιμων Δήμου Σικυωνίων σε προθεσμιακό λογαριασμό τρίμηνης διάρκειας.

28. Εντολή έναρξης εργασιών ανασύνταξης της Π.Ε. Πλατανίων. 

29. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης, «Οδηγός Πόλης Δήμου Σικυωνίων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκληση» , & αποδοχή χρηματοδότησης του έργου ποσού 61.500,00 € . 

30. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Επισκευή και ανακαίνιση δημοτικών κτιρίων στις Τ.Κ. Σικυωνίων, Μεσινού και Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Λαλιωτίου».

31. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Κοινοχρήστου χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος , Κολοκοτρώνη, Μιαούλη & Πετμεζά» .

32. Σύσταση επιτροπής προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου, «ΥΔΡΕΥΣΗ» της αριθ.7/2009 μελέτης .

33. Σύσταση επιτροπής προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου,«Επισκευή Συντήρηση πεζοδρομίων χερσαίας ζώνης Λιμένος Κιάτου» της αριθ.9/2013 μελέτης .

34. Έγκριση του Β1 Σταδίου της μελέτης με τίτλο: «Ειδική Χωροταξική ,Μελέτη (ΣΧΟΟΠ πρώην Δήμου Στυμφαλίας).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου