10 Δεκ 2015

ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΣ

Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ συμμετέχοντας ενεργά στη δίκαιη κινητοποίηση κατοίκων του δήμου μας για να μειωθούν οι τιμολογιακές χρεώσεις νερού της ΔΕΥΑΣ, έλαβε και σας στέλνει την παρακάτω αίτηση προς το Δήμο και τη ΔΕΥΑΣ. Διαδώστε το στις επαφές σας για να υπογράψουν και να το  προωθήσουν μαζεύοντας από γειτονιές και χώρους δουλειάς και άλλες υπογραφές.Όσο περισσότεροι πολίτες υπογράψουν τόσο πιο ισχυρό θα γίνει το αίτημά μας. Για τη φυσική υπογραφή σας ή για την κατάθεση υπογεγραμμένων αιτήσεων μπορείτε να περάσετε από το αρχιτεκτονικό γραφείο Βασιλικής και Γιώργου Τσήρου, Περιάνδρου 10 στο Κιάτο.


ΑΙΤΗΣΗ

Προς: τον κ. Πρόεδρο Δηµοτικού  Συμβουλίου Δήµου Σικυωνίων ,
Κοινοποίηση: α) κ . Δήµαρχο Δήµου Σικυωνίων και,β) κ . Πρόεδρο και Μέλη Δ.Σ ΔΕΥ ΑΣ
Οι κάτωθι υπογράφοντες την παρούσα . αίτηση , ζητούµε την
ανάκληση της µε αριθµό 45/2013 απόφασης του Δηµοτικού Συμβουλίου
Δήµου Σικυωνίων , µε θέµα αυτής την
« 'Έγκριση της µε αριθ. 84/2012
απόφασης της Δ
. Ε. Υ. Α. Σ » µε τίτλο .. Συζήτηση και λήψη απόφασης
για αναπροσαρμογή του τιµολογίου Ύδρευσης
- Αποχέτευσης.
Ειδικότερα ζητούµε:
Α) Την άµεση μείωση του παγίου το οποίο είναι υπερβολικά υψηλό.
Δεδομένου δε και της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης των Δηµοτών
και των δυσκολιών που βιώνουν µμεγεθύνεται ακόµη πιο πολύ.
Πολύ δε περισσότερο, όταν συγκρινόμενο µε αντίστοιχα τιµολόγια
κατανάλωσης νερού άλλων περιοχών της Ελλάδας, όπως των· Δήµων
της Αθήνας , η διαφορά επιβάρυνσης για τους Δηµότες είναι πολύ
μεγάλη και πέραν κάθε σύγκρισης.
Για παράδειρα ,το πάγιο αναγόμενο στο έτος στην πόλη του Κιάτου
ανέρχεται στα ( 80,00 ) € ενώ στην Αθήνα αναγόμενο στο έτος είναι
µόνο (9,00) €. Η εξόφθαλμη διαφορά, καταδεικνύει και το άδικο της
απόφασης την οποία λάβατε καθώς επίσης και την επιτακτική ανάγκη
ανάκλησής της.
Β) Τη µείωση της επιβάρυνσης ανά κυβικό του νερού ,καθότι µία µέση
κατανάλωση , συγκρινόμενη µε τιµολόγια Αθηνών είναι αυξημένη κατά
85 στην πόλη του Κιάτου σε σχέση µε την Αθήνα .
(π.r Κιάτο 20 κυβικά νερού (37,00) €. Αθήνα τα ίδια κυβικά (20,OO)€)

 Γ) Την αλλαγή στην επιβολή του τέλους 80 του εδαφίου (α) του 
άρθρου 11 (Ν. 1 069/80).  Με την συγκεκριμένη απόφαση του Δ.Σ,
επιβαρύνεται με Φ.Π.Α 23%, (χωρίς μάλιστα να είναι ανταποδοτικό το
τέλος υπέρ του Δήμου μας ,αλλά υπέρ του προϋπολογισμού του κεντρικού
κράτους),
με την μεταφορά του τέλους 80% ,σε αντίστοιχη αύξηση των
τελών επί της κατανάλωσης, που βαρύνεται με Φ.Π.Α μόνο 13% για την
ισοσκέλιση του προϋπολογισμού. Οπότε η αυτόματη μείωση 10% θα
λειτουργήσει θετικά υπέρ των Δημοτών μας.
Περιμένουμε την θετική ανταπόκριση του Δημοτικού Συμβουλίου,
και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ στο αίτημά μας, με την
ανάκληση της ανωτέρω απόφασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου